درخواست نمایندگی

در صورت تمایل به همکاری با مجموعه پدیده با شماره تلفن 55165374-021 تماس بگیرید و یا درخواست عاملیت خود را به hr@padidehtaps.com ارسال فرمایید.